How to contact us
2008 Nagasakakamijo Nagasakacho Hokutoshi Yamanashiken @Copyright(C) Koryo High School All Rights Reserved

Policy

Our Motto ;

"Once you set your goals in life, execute them for yourself."Goal of our EducationF To train creators of strong, just and beautiful lives1. Education that meets the needs of students and parents

2. Unique Education System
 
3. Train future leaders
 
Return to Japanese Page


Overview
History
Policy
System
School Life
Facilities
Access
Links
Koryo High School